Údaje za rok 2022


Stránka obsahuje prehľad nameraných údajov za aktuálny rok.


Teplota a vlhkosť vzduchu
Najvyššia teplota vzduchu 36,6 °C v 15:00 hod. dňa 30 júna
Najnižšia teplota vzduchu -13,5 °C v 22:28 hod. dňa 24 januára
Najvyšší denný teplotný rozdiel 26,4°C dňa 23 marca
Najnižší denný teplotný rozdiel 1,2 °C dňa 11 januára
Najvyššia minimálna denná teplota 18,0 °C dňa 30 júna
Najnižšia maximálna denná teplota -4,3 °C dňa 25 januára
Najvyššia pocitová teplota 38,6 °C v 14:51 hod. dňa 29 júna
Najnižšia pocitová teplota -16,9 °C v 22:28 hod. dňa 24 januára
Najvyššia hodnota indexu tepla 37,2 °C v 14:51 hod. dňa 29 júna
Najnižšia hodnota chladu vetra -13,5 °C v 22:28 hod. dňa 24 januára
Najvyššia hodnota rosného bodu 21,4 °C v 11:15 hod. dňa 29 júna
Najnižšia hodnota rosného bodu -14,9 °C v 22:22 hod. dňa 24 januára
Najvyššia vlhkosť vzduchu 96 % v 0:00 hod. dňa 01 januára
Najnižšia vlhkosť vzduchu 10 % v 14:18 hod. dňa 23 marca
Zrážky
Najvyššia intenzita zrážok 89,4 mm/hod. v 16:12 hod. dňa 13 júna
Najvyšší hodinový úhrn zrážok 9,2 mm v 11:55 hod. dňa 17 februára
Najvyšší denný úhrn zrážok 20,8 mm dňa 31 marca
Najvyšší mesačný úhrn zrážok 45,0 mm v mesiaci apríl
Celkový úhrn zrážok za tento rok 189,2 mm  
Najdlhšie suvislé suché obdobie 13 dní do dňa 27 januára
Najdlhšie suvislé daždivé obdobie 8 dní do dňa 09 februára
Vítr
Najvyšší náraz vetra 8,9 m/s v 23:28 hod. dňa 17 januára
Najvyššia rýchlosť vetra (10min. priemer) 4,0 m/s v 23:10 hod. dňa 17 januára
Najvyšší denný priebeh vetra 124,7 km dňa 18 januára
Tlak vzduchu prepočítaný na hladinu mora
Najvyšší tlak vzduchu 1044,9 hPa v 4:18 hod. dňa 20 marca
Najnižší tlak vzduchu 992,1 hPa v 4:18 hod. dňa 01 apríla

Posledná aktualizácia:
01.07.2022 1:20:05 hod.

Vytvorené programom
CumulusMX verzia 3.18.0 ( 3190)